A mélyépítés a magasépítés ellentettje, vagyis minden olyan építmény, amely a talaj felszíne alatt épül, az mélyépítésű. Ilyenek az út-, híd-, alagút-, vasút-, csatorna, vízépítési és vízszabályozási műveletek. Cégünk tevékenysége elég sokrétű, tevékenységeink közé nemcsak a mélyépítési műszaki ellenőrzés tartozik, hanem a magasépítési műszaki ellenőrzés is, valamint a vízépítési műszaki ellenőrzés vagy a közlekedésépítési műszaki ellenőrzés területén is otthon vagyunk.

A műszaki ellenőr feladata

A műszaki ellenőr ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. Jelen van minden munkafolyamatban, ellenőrzi a kivitelezés helyességét, és hogy minden a terv szerint működjön. Ezen kívül ellenőrzi az építési naplót, melynek bejegyzéseit, valamint egyéb jegyzőkönyveket ellenjegyez. Az esetleges hibákat bejegyzi a naplóba, javaslatokat tesz ezek kijavítására, ha indokolt a terv megváltoztatása, akkor a legnagyobb körültekintéssel megy végbe, minden műszaki és gazdasági tevékenység az ő felügyelete alatt történik. A műszaki ellenőr feladatát kormányrendelet szabályozza, melyben részletesen feltüntetik a tevékenységét. Ezen felül, ha a megrendelő igényli, megbeszélés tárgya további feladatok ellátása a műszaki ellenőrzés során. A műszaki ellenőr ilyenkor különösen nagy gondot fordít a tartószerkezetekre, az épületgépészetre, a villamosságra és a tűzvédelemre. Ezek nagyon fontos momentumok a mélyépítés folyamatában.

Miért fontos a műszaki ellenőr feladata?

Nem véletlenül kötelező bizonyos területeken a műszaki ellenőrzés, hiszen csak az ő sokoldalú tudása teszi lehetővé a biztonságos kivitelezést. A műszaki ellenőr jelenléte során az építkezés a tervek szerint halad, vagyis pénzügyileg kiszámítható, a határidőket betartó folyamatokról beszélünk. A terveket a kivitelezők betartják és tartalmazzák a szükséges műszaki információkat. A mélyépítési műszaki ellenőrzés egy folyamatos jelenlét, amellyel elkerülhetők a hiányosságok, és a kivitelező betartja a tervben szereplő ütemezett feladatokat és határidőket. A megrendelő maximálisan megbízik a műszaki ellenőrben, hiszen az ő érdekeit képviseli, és nyugodt lehet az építkezés biztonságos és határidőben történő lebonyolításában.

Honnan lehet tudni, hogy a kiválasztott műszaki ellenőr képes ellátni a mélyépítési műszaki ellenőrzés feladatait?

Bármilyen építési területen dolgozó műszaki ellenőr névjegyzéke szerepel a területi kamarák által vezetett névjegyzékben, vagyis ha mélyépítési műszaki ellenőrt keresünk, akkor kinézhetjük a névjegyzékből, így biztosak lehetünk abban, hogy megfelelő szakemberrel dolgoztatunk. Társaságunkban kizárólag olyan szakemberek dolgoznak, akik ezen jogosultság birtokában vannak, ezzel biztosítjuk a megrendelőt arról, hogy a mélyépítési műszaki ellenőrzés a legnagyobb hozzáértéssel történik.

Fontos megjegyezni azt a tényt, hogy a műszaki ellenőr nem végezhet tevékenységet olyan cégnél, amelyben alkalmazott vagy tag, illetve nem lehet az építési tevékenységet folytatók hozzátartozója sem.

A műszaki ellenőrzés szakterületei

Magasépítés – bármilyen építmény építésével, átalakításával és felújításával vagy bontásával kapcsolatos munkák ellenőrzése

Mélyépítés – a mélyépítési műszaki ellenőrzés tevékenységi köre kiterjed a mélyépítési, föld – és tereprendezési, szennyvíztárolási munkák felügyeletére

Épületgépészet – Az építményen megjelenő fűtési, szellőzési, vízellátási, csatornázási, valamint gázhálózattal kapcsolatos munkák ellenőrzése

Épületvillamosság – minden olyan tevékenység ellenőrzése tartozik ide, amely összefüggésben van a világítási és erőátviteli hálózatok szerelésével, ebbe tartozik a mérőóra ellenőrzése is.

Ezen a négy alapvető szakterületen kívül léteznek még speciális szakterületek a bányászatban vagy a távközlésben, illetve egyéb területeken. Abban az esetben, amikor az építkezés több szakmai területet ölel fel, a műszaki ellenőrzés is több területre oszlik. A területnek megfelelő szakembert mindig úgy válasszuk ki, hogy meglegyenek a területtel kapcsolatos jogosultságai.

mélyépítési műszaki ellenőrzés csak egy a sok területen végzett tevékenység közül, cégünk rendelkezik a műszaki ellenőrzés minden területén a megfelelő jogosultsággal, mert fontosnak tartjuk, hogy otthon legyünk minden témakörben. Ennek érdekében folyamatosan fejlesztjük magunkat, hiszen a gyorsan fejlődő technológiák ezt megkívánják, ha naprakészek akarunk maradni. A megrendelő és a műszaki ellenőr között egy olyan bizalmi munkakapcsolat alakul ki, amely nélkül nem működne megfelelően az építkezés folyamata. Hiszünk abban, hogy ezt a bizalmat az odaadó munkával tudjuk kiérdemelni, és ennek megfelelően állunk a feladat elébe. A célunk közös, vagyis hogy az építmény, amin dolgozunk, a legjobb körülmények között, és magas minőségben jöjjön létre.